Texvik MSL

Nejnižší z řady Texviků. Určena pro začínající diagnostiky, nebo pro ty - kteří plně nevyužíjí potenciál Texviku MS, DS a DSR.

TEXVIK MSL je čtyřkánálový osciloskop pracující s pokrokovou technologií zápisu naměřených dat na pevný disk počítače. Osciloskop se připojuje prostřednictvím rozhraní USB, kterým je i napájen. Uložená data na pevném disku počítače je možné kdykoliv vyvolat i bez připojeného osciloskopu na kterémkoliv počítači s nainstalovaným, volně stažitelným programem.
Program osciloskopu disponuje velmi intuitivním ovládáním, které je ideální pro začátečníka, což neznamená, že nedisponuje velmi užitečnými funkcemi. Největší předností přístroje je možnost nahrávat na pevný disk počítače nepřetržitý i několikahodinový záznam v plné vzorkovací frekvenci. Uživateli tak neunikne žádný defektní projev měřeného systému.
Čtyři kanály je základní počet pro hledání sporadických závad, kdy sériová diagnostika nehlásí žádnou konkrétní závadu, která by se ověřila napojením dvoukanálového osciloskopu.

výhody
nevýhody