Texvik DSR

Nový model Texvik DSR představuje pokročilou konstrukci osvědčeného Texvik DS se stejnými parametry a totožným programovým vybavením. Na čtyrech vstupech přístroje výměnné funkční moduly, které lze libovolně kombinovat dle aktuálního měření. Napájení aktivních modulů, adaptérů a snímačů zrealizováno z přístroje, proto není nutné používat kabely napájení od automobilové baterie. Stávající příslušenství MSL, MS a DS lze použít i pro Texvik DSR.

TEXVIK DSR je osmikanálový osciloskop pracující s pokrokovou technologií zápisu naměřených dat na pevný disk počítače. Osciloskop se připojuje prostřednictvím rozhraní USB, kterým je i napájen. Uložená data na pevném disku počítače je možné kdykoliv vyvolat i bez připojeného osciloskopu na kterémkoliv počítači s nainstalovaným, volně stažitelným programem.
Program osciloskopu disponuje velmi intuitivním ovládáním, které je ideální pro začátečníka, což neznamená, že nedisponuje velmi užitečnými funkcemi. Největší předností přístroje je možnost nahrávat na pevný disk počítače nepřetržitý záznam v plné vzorkovací frekvenci. Uživateli tak neunikne žádný defektní projev měřeného systému.

výhody
nevýhody